2.12.17, sobota #kwadratdzienny #eskaem.pl / @spacefest @klub_b90 #lukaszjastrubczak #duch @kolonia.artystow #hiddenorchestra #poppyackroyd @klubzak #johnleysnerbandmusicshow #scenamuzycznagdansk #euroshorts @nckgdansk #luc @stary_manez #royeinardreng #potok #wojciechjaworski #oliwskiratuszkultury #keke #scenasopot #igersgdansk #gdansk #sopot #gdynia