ARTLOKALSI

wernisaż i wystawa: tylko 2.9.23 podczas święta ulicy Otwartych Kosynierów (3)

Miłość do sztuki, bliskość sąsiedzkiego ducha i twórczość lokalnych artystów łączą się na wystawie pt. ARTLOKALSI, którą podczas święta ulicy, Otwartych Kosynierów, będzie można zobaczyć w eskaem. To nie tylko ekspozycja prac, ale również manifestacja kreatywności tkwiącej w naszych sąsiadkach i sąsiadach oraz piękna, które wynika z odkrywania sztuki w naszej codziennej przestrzeni.

Wystawa ARTLOKALSI prezentuje zróżnicowane spojrzenie na świat, poprzez pryzmat twórczości artystów i artystek z naszego sąsiedztwa. Malarstwo, grafika, małe formy przestrzenne – te różnorodne formy wyrazu artystycznego tworzą ciekawą mozaikę inspiracji, której źródłem mogą być uliczki, budynki i ludzie z naszego bliższego lub nieco bardziej odległego (ale wciąż bliskiego) otoczenia.

Za każdym dziełem stoi osoba artystyczna, którą możemy spotkać fizycznie w najbliższej okolicy. Sąsiedzi Artyści, przekazują nam swoje wizje, marzenia i myśli poprzez swoje prace. Ta wystawa to zatem nie tylko zbiór dzieł, ale także opowieść o wspólnocie, w której sztuka staje się mostem łączącym różne jednostki w jedno piękne wyrażenie.

ARTLOKALSI to efemeryczne wydarzenie, które przynosi sztukę blisko nas, otwierając drzwi do twórczości naszych sąsiadek i sąsiadów. To okazja do odkrycia piękna w codzienności, do poszerzenia horyzontów poprzez spojrzenie na świat oczami tych, którzy dzielą z nami przestrzeń zamieszkania.

Sąsiedzi artyści i sąsiadki artystki w kolejności alfabetycznej (nazwiska):
Honorata Martin, Krzesimir Jagiełło, Rafał Stempczyński, Michał Szlaga, Anna Szuster, Marta Wilczyńska-Sobczyńska, Bartłomiej Zdybel (i band ONEOFF).

fot. Rafał Mroziński / Archiwum ECS