Czy to Eden? Marianna Serocka x Monika Stolarska

wernisaż: 21.4.2023, 19:00
wystawa: 22.4 – 14.5.2023, grafik udostępnień poniżej

Według Marianny i Moniki raj można odnaleźć w buchającej roślinnością szklarni czy Parku Oliwskim. Istnieje w rzeczywistym świecie, zdecydowanie ukształtowanym przez człowieka. Ogrody 21. wieku tworzą ludzie i to też my decydujemy o losie tych naturalnie istniejących. Te nowe, tworzone przez siebie, wydzielamy szklanymi ścianami lub murami. W edenach stworzonych przez człowieka głównie przebywa on sam i choć nie jesteśmy bogami, nasze ogrody mają często rangę sacrum. Edeny antropocenu są dla nas świątyniami wytchnienia, równowagi i ucieczki od tempa codziennego życia.

W obrazach Moniki Stolarskiej często punktem wyjścia jest potrzeba prawdy, harmonii, miejsca które będzie początkiem i końcem. Żywa, cykliczna natura, która niestrudzenie nie daje się okiełznać czy uwikłać w ludzkie ramy. Przyroda, która umiera, by się odrodzić i znów umrzeć i znów… bez wartościowania, co jest dobre a co złe. Ten nieskończony rytm jest jak obietnica Edenu.

Marianna Serocka zazwyczaj szuka inspiracji w codziennych sytuacjach i doświadczeniach życiowych. Podczas spaceru po Parku Oliwskim dowiedziała się o rzeźbie skradzionego węża i postanowiła wykorzystać tę historię do odtworzenia „wonsza” takimi technikami, które nie będą kusić potencjalnych złodziei. Wąż pokazywany w LKW Gallery stał się punktem wyjścia dla motywu przewodniego wystawy i zapalnikiem do dalszych twórczych poszukiwań. Przedstawienie go w formie zjadającego własny ogon dodaje symbolikę nieskończoności i odrodzenia się, a kto nie chciałby w końcu odrodzić się w raju?

Monika Stolarska jest artystką i pedagożką. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom na wydziale Malarstwa, ze specjalizacją dodatkową w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Działa na polu sztuk wizualnych – zajmuje się malarstwem jak również kolażem. Zajmują ją zarówno zarośla i chaszcze, jak i modernistyczna architektura oraz sztuka spod znaku geometrii.  Prowadzi zajęcia we własnej pracowni na warszawskiej Woli oraz w Centrum Artystycznym Sztukarnia.

Marianna Serocka  artystka wizualna, ilustratorka, autorka dwóch powieści graficznych „Disco Cry”, wydanej przez wydawnictwo Centrala (2016) oraz „Kuch luftowy” wydanej przez Timof i cisi wspólnicy (2022) Ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Leszka Misiaka oraz w pracowni fotografii dr hab. Agaty Pankiewicz (2014).


Wystawę można zobaczyć ->

⬛️

Wydarzenie odbywa się w e__ae_ miejscu (ESKAEM) – miejscu działającym w ramach programu Gdańskich Otwartych Pracowni realizowanego przez Miasto Gdańsk

#eden #czytoeden #monikastolarska #malarstwo #mariannaserocka #rysunek #wystawa #eskaem #exhibition