1.

i lecimy z numeracją od początku – numer jeden (2024)

Noworoczne spotkanie przyjaciół_ek #Goyki3 — spotkanie oraz koncert / 4.1_czwartek_18:00 / Goyki 3 Art Inkubator / INFO

P∆TM∆ — koncert / 6.1_sobota_20:00 / Inaczej Niż w Raju / INFO

Zajwer — live act / 6.1_sobota_20:00 / Kolonia / INFO