PECKO _ WITH A SCREAM HE RUSHED FORWARD

wernisaż: 02.06.2023, 19:00
wystawa: 02 — 25.06.2023

Architektura i obiekty codziennego użytku oprócz sfery materialnej posiadają przestrzeń nietykalną, obszar marzeń i eksploracji — jego częścią jest przedstawienie nieistniejących struktur: autonomiczne rysunki, wizje, utopie. 

Zawód architekta był tradycyjnie postrzegany jako rzemiosło, idee powstawały w ścisłym związku z fizycznym placem budowy. Dziś projektant/ka zwykle pracuje na odległość, poprzez wizualne instrukcje, bez zanurzenia się w materiał i fizyczny proces budowy. Uniwersum przedstawiania trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie jest ogromne i wkracza w fazę postcyfrową. W wizualnej opowieści o przestrzeni najważniejszy staje się aspekt narracyjny. Rysunki mają charakter przed-digitalny, ale postcyfrowa sztuka reprezentacji ożywia je za pomocą narzędzi komputerowych. 

Postmodernizm nie odrzuca modernizmu – krytykuje go i adaptuje. Podobna sytuacja występuje w relacji architektury postcyfrowej oraz wykorzystującej systemy CAD/CAM. Następca korzysta z zasobów wymyślonych przez protoplastę, ale poddaje je krytyce, ogranicza i dostosowuje do własnych potrzeb. Nowe ujęcie dizajnu może wpłynąć nie tylko na rozwój trójwymiarowego obrazowania, ale także na samą tkankę projektową. Wykorzystanie narzędzi analogowych może spowodować rozwój skromnej, bliskiej człowiekowi, haptycznej architektury. 

„With a scream he rushed forward” to nie tylko osobista gawęda, to również teren zawieszony pomiędzy dwuwymiarową reprezentacją a materialnym obiektem. Chaotyczna, senna makieta rodzącej się przestrzeni. Moment, w którym wyobraźnia ma jeszcze pole do działania, chociaż zmysły działają już w pełnej polifonii.

MICHAŁ PECKO
Rocznik ’85. Projektant i ilustrator. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Prowadzi niezależną praktykę projektową: pecko.studio, której kompetencje obejmują projektowanie graficzne publikacji, identyfikacji i wystaw dla szeroko pojętego sektora kultury. Wykładowca na macierzystej uczelni, gdzie prowadzi zajęcia skupiające się na rozwijaniu indywidualnego języka wizualnego studentek i studentów. W pracy badawczej zajmuje się tematyką postcyfrowej reprezentacji w architekturze. Zdobywca nagród, wyróżnień i nominacji, m.in.: Projekt Roku STGU, Antalis Design Award, Library Illustrazioni, Polish Graphic Design Award. Lubi rysować.

Wystawa udostępniania zgodnie z poniższym grafikiem:

autor grafiki promującej wystawę, cover photo: Michał Pecko

fot. Michał Algebra